CO2 beïnvloed cognitief vermogen

Harvard studie wijst uit: CO2 concentratie beïnvloed prestaties

Een recente publicatie van wetenschappers van de Harvard University leert dat de concentratie CO2 in het binnenklimaat van kantoor- en schoolgebouwen een negatief effect heeft op het cognitief vermogen.
Daarbij is vastgesteld dat er grote verschillen meetbaar zijn bij veranderende concentraties CO2 in de ingeademde lucht.
Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek zo fundamenteel vast stelt dat een hoge concentratie CO2 veel nadelige gevolgen heeft.
Voor het onderzoek is gemeten in een LEED GREEN gecertificeerd pand waarin de CO2 waarden werden veranderd omwille van het onderzoek.
Daarbij zijn de verschillende CO2 concentraties verdeeld in de volgende schaalverdeling:

  • Green (+/- 500 PPM CO2)
  • Medium CO2 (+/- 1000PPM CO2)
  • High CO2 (+/- 1500 PPM CO2)

In bijna alle cognitieve velden kan gesproken worden over een gemiddelde prestatie-afname van 50%!

Het is dus van het grootste belang dat zowel in kantoren als ook in scholen wordt gezorgd voor goede CO2 huishouding.
Goede ventilatie is daarbij van essentieel belang maar dat is helaas niet altijd mogelijk.
Met natuurlijke oplossingen (zoals bijvoorbeeld plantenwanden) kan ook worden gezorgd voor CO2 reductie.

De invloed van de CO2 concentratie is dermate belangrijk voor de cognitieve functies van medewerkers dat iedere investering in verbetering van de kantoorlucht zich dubbel en dwars terug betaalt.

Wil u meer weten? Lees één van onze cases over het reduceren van CO2
Wilt u advies op maat? Neem dan contact met ons op

Wilt u metingen laten verrichten om uw binnenklimaat in beeld te brengen? Neem dan contact op met onze partner Sanaere