CO2

Broeikasgas

Case in Den Haag

In een relatief wat ouder kantoorgebouw is een callcenter gevestigd.  Er zitten naar verhouding veel medewerkers in het kantoor en de oude technische installatie is niet berekend op zo veel personen in het gebouw.
Er kwamen twee opties naar voren; de gehele technische installatie vernieuwen óf gebruik maken van alternatieve mogelijkheden.
Op basis van de (gedurende de dag) opbouwende CO2 concentratie hebben we een advies gegeven voor de hoeveelheid te gebruiken beplanting in de ruimte om de CO2 concentratie op een acceptabel niveau te houden.
Door middel van het juiste beplantingsplan hebben we de problemen opgelost.

Wetenschap

CO2 ofwel koolstofdioxide is een stof die van nature in de lucht aanwezig is. Door toedoen van menselijke activiteit is de concentratie in de afgelopen 60 jaar meer 30% gestegen van 300 PPM naar 400 PPM in 2015. (Parts Per Milion) Een saillant detail: de 400 PPM grens werd geslecht in november 2014, tijdens de milieutop in Parijs.
De waarde stijgt nog steeds! De huidige waarde in januari 2017 is 404 PPM.
Ventilatie met buitenlucht betekent dus dat er minimaal 404PPM CO2 naar binnen wordt gezogen.
In een kantooromgeving ademen de medewerkers zuurstof in en CO2 uit. Dit doet de concentratie verder stijgen.
Vanaf 1000 PPM ontstaan er gezondheidsklachten en boven de 1400 PPM is de CO2 direct schadelijk voor de gezondheid.

 

ook de CO2-concentratie verminderen op uw werkplek?

Laat ook de kracht van planten werken in je bedrijf

Goede luchtvochtigheid

Geluidsabsorptie

Gezonde en schone lucht

Minder ziekteverzuim

Bezoekadres

Twentelaan 19
7609 RE Almelo

info@plantingpower.nl
KvK: 28076904
Copyright © 2019

Nieuwsbrief

We houden je graag op de hoogte middels onze nieuwsbrief: Planting Power.

Bel ons

088 180 1800

Volg ons