Wat is CO2:
CO2  ook wel koolstofdioxide of koolzuurgas
Een anorganische verbinding van koolstof en zuurstof. In zuivere toestand is het een kleurloos en geurloos gas.

CO2 is een restproduct van bijvoorbeeld onze ademhaling. We ademen (o.a.) zuurstof in en  CO2 uit.
Maar er zijn veel meer bronnen van CO2 productie. Het verbranden van olieproducten als benzine en diesel maar ook de uitstoot van vulkanen zijn bronnen van CO2 in onze atmosfeer.

De concentratie CO2 wordt uitgedrukt in PPM, Parts per Milion “één duizendste promiel”. 1.000 PPM is dus 1 promiel.
Rond het jaar 1900 werd voor het eerst in de geschiedenis van de aarde de grens van 300 PPM CO2 in de atmosfeer bereikt. Tot die tijd schommelde de concentratie grofweg tussen 200 en 300 PPM. In 2015, uitgerekend in de week waarin het klimaatakkoord van Parijs werd gesloten ging de CO2 voor het eerst door de 400 PPM grens. De concentratie is op dit moment, 4 jaar later al 410 PPM en stijgt nog steeds….
Zie voor de actuele concentratie: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/index.html

Meetmethode:
CO2 geeft een vertroebeling in de lucht. De mate van vertroebeling wordt gemeten en vertaald naar een concentratie.
Dit is verreweg de meest gebruikte methode.

CO2 in de praktijk:
Door de aanwezigheid van mensen in een gebouw stijgt de CO2 concentratie in de ruimte. Mechanische of natuurlijke ventilatie is standaard de methode om de concentratie op een acceptabel niveau te houden. Dat is in ieder geval in theorie zo. In de praktijk werkt dat niet altijd. Regelmatig zijn ventilatiesystemen niet goed afgesteld of is er helemaal geen ventilatie. Vanuit het bouwbesluit zijn er regels met betrekking tot CO2 concentraties en/of ventilatie. Er zijn verschillende mogelijkheden om het klimaat in het kantoor te verbeteren.

Voor kinderdagverblijven en scholen geldt dat de CO2 onder de 1.000 PPM moet blijven.
Voor kantoren ligt die grens op 1.200 PPM. In het laatste bouwbesluit wordt het in de hoeveelheid ventilatie uitgedrukt. Dat ligt voor kantoren op 6,5 liter per persoon per seconde.
Het bijzondere is dat ventilatie van 6,5 liter per persoon per seconde helemaal niet genoeg is  om de CO2 concentratie te stabiliseren.
Rekenvoorbeeld: 6,5 l/sec = 23.400 l/uur
In deze lucht zit al 400 PPM CO2. Een mens ademt ± 17 liter CO2 uit per uur; dat staat gelijk aan 726 PPM in 23.400 liter lucht. 400+726 = 1.126 PPM, ruim boven de grens van 1.000 PPM.
Echter meer ventilatie veroorzaakt andere klachten als gevoel van tocht. Daardoor wordt er steeds vaker gekeken naar andere mogelijkheden om het klimaat in het kantoor te verbeteren. Door middel van kantoorplanten of plantenwanden wordt er vaak bewust gekozen voor een groene en duurzame oplossing om het CO2 gehalte te verlagen.

Symptomen van te hoge CO2 voor het klimaat op het kantoor:

Het effect op prestatie:
Wetenschappelijke onderzoeken (bijvoorbeeld een onderzoek van de Harvard University) tonen aan dat het effect van CO2 op het functioneren wel degelijk heel groot is. Welk effect het heeft is afhankelijk van de werkzaamheden die moeten worden verricht. In het onderzoek van Joseph Allen van Harvard University wordt de CO2 concentratie gekoppeld aan cognitie. Dit geeft aan dat het kantoor klimaat van groot belang is. Het kantoorklimaat verbeteren kan op veel verschillende manieren.

De tabel laat duidelijk zien dat de grenswaarde van 1.000 PPM echt een maximaal wenselijke waarde is. Wanneer de concentratie hoger is gaan prestaties zienderogen achteruit. Bij 1.500 PPM is de gemiddelde prestatie nog maar 60%.
Strategisch denken in een hoge CO2 concentratie? Doe maar niet!
Het is niet lastig om je voor te stellen wat dat doet met de productiviteit op de werkvloer of de leerbaarheid in het klaslokaal.

Het effect van planten voor het verbeteren van het klimaat op het kantoor:

Planten zetten CO2 om in zuurstof en zijn daarom prima inzetbaar voor het reduceren van de CO2 concentratie op een natuurlijke manier. Hoeveel CO2 een plant opneemt is afhankelijk van het soort en de hoeveelheid bladoppervlak.
Je zou als stelregel wel kunnen zeggen dat hoe meer bladoppervlak, hoe meer CO2 opname.
We adviseren graag wat er nodig is voor een gezond kantoorklimaat met een acceptabele CO2 concentratie.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Gerelateerd in onze kennisbank