Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft een belangrijke plaats binnen de bedrijfsvoering van Planting Power. Planting Power heeft er voor gekozen om middels ISO 26000 een MVO beleid op te zetten en implementeren. Daarmee wordt MVO nog meer verankerd binnen alle bedrijfsprocessen.

In ISO 26000, wordt MVO gezien als de bereidheid van een organisatie om verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar activiteiten en beslissingen op de mens, milieu en maatschappij en daar verantwoording over af te leggen. Het gaat dus om het vinden van een balans tussen de sociale (people), ecologische (planet) en economische (profit) dimensies van ondernemen en het minimaliseren van negatieve duurzaamheidseffecten van de organisatie op haar stakeholders en de samenleving.

Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Planting Power heeft een zelfverklaring opgesteld (conform de NEN:NPR 9026). Planting Power verklaart hierin de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000 toe te passen en te borgen.
Een belangrijk gegeven is dat dit bij voortduring het geval zal zijn.

Klik hier voor inzage in de bijbehorende referentiematrixprioriteringsmatrix en onderbouwing.