Wat is fijnstof:

Fijnstof kun je omschrijven als hele kleine stofdeeltjes die in de lucht zweven en VOS zijn vluchtige organische stoffen. (Eng: VOC =“Volatile Organic Compounds”)
Twee compleet verschillende zaken dus die we op deze pagina behandelen als één; namelijk vervuiling in de lucht die je niet wilt.
Beide kunnen afkomstig zijn van dezelfde bron (denk aan uitlaatgassen van auto’s en printers) maar er zijn vele andere bronnen van VOS en fijnstof. Verf, vloerbedekking, spaanplaat en parfum produceren bijvoorbeeld VOS. Sigarettenrook en chemische reacties in de lucht zijn belangrijke bronnen van fijnstof.

Fijnstof en VOS zijn zoals gezegd vervuiling in de lucht. Vervuiling die we niet graag willen inademen. Blootstelling aan de vervuiling kan directe allergische reacties veroorzaken op de huid en in de ogen. De ophoping van fijnstof en VOS in het menselijk lichaam zorgen op middellange en lange termijn voor een breed scala aan ziektebeelden.

Het is dus van uitermate groot belang dat de lucht in de binnenruimte vrij is van fijnstof en VOS, maar hoe weten we dat er sprake is van vervuiling? Voor wat betreft fijnstof is het soms niet zo lastig. Zie je een zwarte aanslag rondom ventilatieroosters? Wordt er geklaagd over prikkende ogen en een bedompte lucht? Dan is er een gerede kans dat er een fijnstof probleem is. VOS klachten zijn vaak wat onbeduidender maar hoofdpijn is wel een goede graadmeter.

Planten zijn fantastische luchtzuiveraars. Zowel fijnstof als ook VOS worden moeiteloos door planten uit de lucht gefilterd. Planten registreren de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht en passen de mate van zuivering aan als de vervuiling vermeerdert. Dat is het mooie van natuurlijke technieken. Iedere plantensoort zuivert op zijn eigen snelheid. Dus plantkeuze is van groot belang in deze. Waterwanden zijn specifiek geschikt voor het opnemen van fijnstof. Vraag Planting Power naar alle zuiveringsmogelijkheden.

Gerelateerd in onze kennisbank